Bytahem Bytahem i Göteborg Bytahem
i Horred Bytahem i Kungsbacka Bytahem
i Varberg
 vit bild
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Preliminär realisationsvinst
Klicka på knappen "Beräkna realisationsvinst" längst ned på denna sida när du fyllt i aktuella uppgifter i rutorna och vill få fram det preliminära resultatet.
Anskaffningsutgift
Skriv in vad du betalade för ditt hus när du köpte det.
Belopp

kr
Inköpskostnader
Här skriver du ned de kostnader utöver priset som du hade när du köpte huset.
Belopp

kr
Förbättrande reparationer och underhåll
Förbättrande reparationer och underhåll är avdragsgilla om de uppgår till minst 5000kr det år du yrkar avdrag för dem. Kostnader för förbättrande reparationer och underhåll får vara högst 5år gamla. Räkna ut dina kostnader år för år och skriv in summa/år och årtal i textrutorna nedan.
Belopp
År
 kr
 kr
 kr
 kr
 kr
 kr
Ny-, till- och ombyggnad                            
Kostnader för ny-, till- och ombyggnader är avdragsgilla oavsett hur gamla de är. Summan av avdragen måste uppgå till minst 5000kr det år du yrkar avdrag för dem.
Belopp
År
 kr 
 kr 
 kr 
 kr 
 kr 
 kr 
 
Avyttringspris
Här skriver du priset som du säljer ditt hus för samt vilket årtal det var.
Belopp

kr
År

Utgifter för avyttringen
Skriv in det beräknade mäklararvodet här samt andra kostnader du haft för försäljningen.
Belopp

kr
© 2003-2008 IT'S Mankner

                             
Svenska Bytahem AB Huvudkontor: Storgatan 9, 434 30 Kungsbacka Tel. 0300-770 80